Nanjing (Nanking)
 
 
     
01- Bell Tower 02- Chaotian Palace 03- City Walls
     
04- Fuzi Miao Confucian Temple 05- Jiming Temple 06- Jinghai Temple
     
07- Linggu Temple 08- Niushou Pagoda 09- Qixia Temple
     
10- Sanzang Pagoda 11- Southern Tang Tombs 12- Sun Yat-Sen Mausoleum
     
13- Xiaoling Tomb    
     
 
 
 
www.essential-architecture.com    the architecture you must see