Hangzhou
 
 
     
01- Baoti Pagoda 02- Cheng Huang Pavilion 03- General Yue Fei Memorial
     
04- Hangzhou Streets 05- Hu Xue-yan House 06- Lingyin Temple
     
07- Liuheta Pagoda    
     
 
 
 
www.essential-architecture.com    the architecture you must see